O Kancelarii

PWF 7735r

Prawnik Marcin Batóg

Prawnik Marcin Batóg to ekspert prawny, którego Kancelaria Prawna jest synonimem profesjonalizmu, zaangażowania i skuteczności. Oferując kompleksowe usługi prawne dla osób fizycznych i prawnych, dedykuję moją praktykę, aby zapewnić klientom najwyższy poziom obsługi.

W Kancelarii Prawnej, Prawnik Marcin Batóg, każda sprawa jest traktowana z największą starannością. Niezależnie od tego, czy jest to kwestia życia codziennego, zdrowia, wolności czy majątku, zawsze stawiam na zrozumienie i wsparcie klienta. Jako doświadczony prawnik, specjalizuję się w doradztwie prawnych, przygotowywaniu pism procesowych oraz reprezentowaniu klientów w sporach sądowych.

Jednym z kluczowych priorytetów mojej praktyki jest osiąganie jak najkorzystniejszych rozstrzygnięć dla klientów. Podejście, które reprezentuję jako Prawnik Marcin Batóg, opiera się na głębokim zrozumieniu problemów klientów i skutecznym działaniu zgodnie z obowiązującym prawem. W mojej kancelarii zapewniam pełną poufność dla każdej przekazanej mi informacji, ponieważ każda sprawa objęta jest tajemnicą adwokacką.

Klienci, którzy zwracają się do Kancelarii Prawnej, mogą być pewni, że ich interesy są w najlepszych rękach. Moje doświadczenie, pasja do prawa oraz zaangażowanie pozwalają mi sprostać nawet najbardziej skomplikowanym wyzwaniom prawnych. Jako prawnik Marcin Batóg z misją, nie tylko świadczę usługi prawne, ale także angażuję się w działania społeczne, oferując darmowe porady prawne oraz uczestnicząc w akcjach charytatywnych.

 

kancelaria adwokacka

Ta Kancelaria Prawna to nie tylko miejsce, gdzie klient otrzymuje wsparcie prawne, ale także centrum, które promuje świadomość prawna w społeczności lokalnej. Działając z pasją i zaangażowaniem, staram się pomagać ludziom w trudnych sytuacjach, gwarantując im pewność, że ich sprawy są prowadzone profesjonalnie i skutecznie.

Zachęcam wszystkich, którzy potrzebują wsparcia prawniczego, do skorzystania z usług Prawnik Marcin Batóg. Tu każda sprawa jest traktowana indywidualnie, z szacunkiem i pełnym zaangażowaniem. Dziękuję za zaufanie i zapraszam do kontaktu, gdzie profesjonalizm spotyka się z ludzkim podejściem do klienta.

lawyer 17 6 1

Proste zasady

Podczas pierwszych konsultacji ustalamy wszelkie zasady współpracy, z dbałością o to
aby były klarowne dla obu stron.

lawyer 17 6 3

Szeroki zakres działań

Praktyka mojej Kancelarii obejmuje doradztwo prawne, przygotowywanie pism procesowych jak również reprezentowanie strony w sporach sądowych.

lawyer 17 6 2

Gwarancja zaangażowania

Każdą sprawę traktujSzeroki zakres działańę równie poważnie, z najwyższą starannością jak również z największym zaangażowaniem. 

lawyer 17 6 1

Indywidualne podejście

Nie ma takich samych spraw, do każdej podchodzę indywidualnie dbając o interesy swoich klientów.

Prawnik Marcin Batóg – Zapraszam do kontaktu

Zakres praktyki

Prawo cywilne

Przygotowanie pism procesowych oraz reprezentowanie w postępowaniu przedsądowym oraz sądowym przed Sądem I i II Instancji oraz przed Sądem Najwyższym, w sprawach z zakresu:

 

Prawa rzeczowego

   • Ochrona własności
   • Zwrot nakładów poniesionych na nieruchomości
   • Bezumowne korzystanie z rzeczy
   • Nabycie przez zasiedzenie
   • Zniesienie współwłasności rzeczy
   • Przywrócenie utraconego posiadania rzeczy
   • Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

Prawa zobowiązań

   • O zapłatę
   • Odszkodowanie
   • Zadośćuczynienie
   • Ochronę dóbr osobistych
   • Bezpodstawne wzbogacenie oraz nienależne świadczenie
   • Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (skarga pauliańska)
   • Inne sprawy wynikające ze stosunków obligacyjnych

Prawa spadkowego

   • Stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy oraz testamentu
   • Zachowek
   • Dział spadku
   • Uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia

Sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych

Dochodzenie należności albo obrona przed egzekucją komorniczą

   • Wezwanie do spełnienia świadczenia
   • Wszczęcie oraz nadzorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego
   • Powództwo przeciwegzekucyjne

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Rozwód

Separacja

Ustalenie pochodzenia dziecka

Wykonywanie władzy rodzicielskiej

Przysposobienie

Alimenty

Podział majątku wspólnego małżonków

Prawo gospodarcze

Stała obsługa podmiotów gospodarczych

Sporządzanie i opiniowanie umów gospodarczych

Reprezentacja podmiotów gospodarczych przez Sądami oraz instytucjami publicznymi

Negocjacje z kontrahentami

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Reprezentowanie pracownika albo pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy

Roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane

Ustalenie istnienia stosunku pracy

Reprezentowanie ubezpieczonego w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

Ubezpieczenia społeczne

Emerytury i renty

Prawo administracyjne

Reprezentowanie strony w postępowaniu administracyjnym przed organami administracyjnymi I Instancji oraz II Instancji

Reprezentowanie strony w postępowaniu sądowoadministracyjnym przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym

Prawo karne

Reprezentowanie pokrzywdzonego w procesie karnym

Prywatny akt oskarżenia

Występowanie w postępowaniu karnym w charakterze oskarżyciela posiłkowego

Obrona w procesie karnym

Obrona podejrzanego na etapie postępowania przygotowawczego

Obrona oskarżonego przed Sądem I i II Instancji

Obrona skazanego na etapie postępowania wykonawczego