Prawnik Oleśnica

KANCELARIA ADWOKACKA

Adwokat Marcin Batóg

„Nie można być wzorowym adwokatem, jeśli nie jest się przyzwoitym człowiekiem”

Antoine-Gaspard Boucher d’Argis

Prawnik Oleśnica

O kancelarii

Świadczę pomoc prawną na rzecz osób fizycznych i prawnych. Moja kancelaria adwokacka świadczy usługi z zakresu: doradztwo prawne, przygotowywanie pism procesowych oraz reprezentowanie strony w sporach sądowych.

Zwracacie się Państwo do Kancelarii z problemami dla Państwa istotnymi i trudnymi, które niejednokrotnie dotyczą kwestii fundamentalnych – życia, zdrowia, wolności, czy też zgromadzonego majątku. Mając tego świadomość – każdą sprawę traktuję z najwyższą starannością i w granicach prawa, dążę do jak najkorzystniejszego rozstrzygnięcia dla swoich Klientów.

lawyer 17 6 1

PROSTE ZASADY

lawyer 17 6 2

GWARANCJA ZAANGAŻOWANIA

lawyer 17 6 1

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO SPRAWY

Prawnik Oleśnica – Zadzwoń

519-578-210

018 human gold

Prawo cywilne

Przygotowywanie pism procesowych, reprezentowanie w postępowaniu przedsądowym  a także sądowym, przed Sądem I i II Instancji jak również przed Sądem Najwyższym, w sprawach z zakresu: prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa spadkowego.

044 law gold

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Jest to dział prawny nosiący ze sobą szczególnie ogromny bagaż emocjonalny. Dlatego też do każdej sprawy podchodzę indywidualnie, analizuję oraz doradzam najlepsze rozwiązania. Zajmuję się takimi sprawami jak: rozwód, separacja, ustalenie pochodzenia dziecka, wykonywanie władzy rodzicielskiej, przysposobienie, alimenty a także podział majątku wspólnego małżeństwa.

039 handcuffs goldV2

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe to dział prawa cywilnego, który reguluje kwestie dziedziczenia po zmarłych osobach. Według polskiego prawa, dziedziczenie następuje na podstawie ustawy lub testamentu.

039 handcuffs goldV2

Prawo wekslowe

Prawo wekslowe to dział prawa handlowego, który reguluje kwestie związane z wekslami – dokumentami zobowiązującymi jedną osobę do zapłaty określonej sumy pieniędzy drugiej osobie.

039 handcuffs goldV2

Prawo karne

Reprezentowanie pokrzywdzonego w procesie karnym (prywatny akt oskarżenia; występowanie w postępowaniu karnym w charakterze oskarżyciela posiłkowego)

Obrona w procesie karnym (obrona podejrzanego na etapie postępowania przygotowawczego; obrona oskarżonego przed Sądem I i II Instancji)

035 labour law gold

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Reprezentowanie pracownika lub pracodawcy w sprawach z zakresu prawa pracy (roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane; ustalenie istnienia stosunku pracy).

Reprezentowanie ubezpieczonego w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (ubezpieczenia społeczne, emerytury a także renty).

034 tax gold

Prawo gospodarcze

Stała obsługa podmiotów gospodarczych.
Sporządzanie i opiniowanie umów gospodarczych.
Reprezentacja podmiotów gospodarczych przed Sądami oraz instytucjami publicznymi.
Negocjacje z kontrahentami.

036 ruling gold

Prawo administracyjne

Reprezentowanie strony w postępowaniu administracyjnym przed organami administracyjnymi I, jak również II Instancji. 

Reprezentowanie strony w postępowaniu sądowo administracyjnym zarówno przed Wojewójdzkim Sądem Administracyjnym jak również Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Tajemnica adwokacka

Jako adwokat jestem zobowiązany – zarówno etycznie jak również prawnie, do zachowania tajemnicy adwokackiej.

Na czym polega tajemnica adwokacka?

Mówiąc prostymi słowami: wszystko czego dowiem się od Państwa w związku z udzieloną pomocą prawną „pozostaje między nami”. Pomoc prawna to każda rozmowa, która dotyczy sprawy, z jaką Państwo się do mnie zwracacie.

Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze:

„Adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej”

Wynagrodzenie

Każda sprawa jest inna, dlatego też nie jest możliwe jej odgórne wycenienie. Na wysokość wynagrodzenia wpływ mają: skomplikowanie zgłoszonej przez Państwa sprawy od strony faktycznej lub prawnej, charakter kierowanego roszczenia, przewidywany okres trwania postępowania, wielość podjętych w sprawie czynności a także miejsce gdzie należy owe czynności podjąć. Dlatego tak ważne jest spotkanie z Państwem w Kancelarii ( Prawnika z Oleśnicy ) aby spokojnie zapoznać się ze szczegółami sprawy, która Państwa dotyczy.

Zapraszam do mojej Kancelarii aby uzgodnić szczegóły naszej umowy!

Zapraszamy do kontaktu

Prawnik Oleśnica

Nowe pole